Prednášky

Tu budú postupne zverejňované materiály z prednáškok.

Prednáška 1

DB, modely, SQL dopyty

Sekcie skrípt 0, 1.1, 1.2

Pozri »