Materiály

Materály k cvičeniam.

Skriptá

Doplňujúce učebné texty k prednáškam.

Stiahni »

Databáza Poliklinika

Nemocnica na okraji disku.

Stiahni »

Databáza OsobaDB

Šráci, čaje a ich lásky.

Stiahni »

Databáza UPJS

Naša škola.

Stiahni »

Databáza Čísla

Nejaká dummy databáza.

Stiahni »