Materiály

Materály k cvičeniam.

Skriptá

Doplňujúce učebné texty k prednáškam.

Stiahni »

Databáza Poliklinika

Nemocnica na okraji disku.

Stiahni »

Databáza OsobaDB

Šráci, čaje a ich lásky.

Stiahni »

Databáza Škola

Obecná škola.

Stiahni »

Databáza Čísla

Nejaká dummy databáza.

Stiahni »

Vzdialená databáza ÚINF Research

Štatistické dáta z miestnej meteorologickej stanice.

Stiahni »

Databáza Množiny

Dummy DB.

Stiahni »

Databáza Galactica

Trocha sci-fi.

Stiahni »

Databáza Flotila

Viacej sci-fi.

Stiahni »