Kontakt

Prednášajúci

Meno: doc. RNDr. Csaba Török, CSc.
Email: csaba.torok@upjs.sk
Prac. telefón: +421 55 234 2443
Miestnosť: Jesenná 5, 1. poschodie, rekonštruovaná časť (Technicom), m. č. 210

Cvičiaci

Meno: Mgr. Viliam Kačala
Email: viliam.kacala@student.upjs.sk
Prac. telefón: +421 55 234 2443
Súkr. mobil: 0907 934 482
Miestnosť: Jesenná 5, 1. poschodie, rekonštruovaná časť (Technicom), m. č. 210