MySQL

Prvý semester budeme používať databázu MySQL Community Server, ktorá je šírená zdarma.

Inštalácia databázy