DBS1a

Prednáška:
Utorok o 13:30 - 15:00 v SJ2P11, doc. RNDr. Csaba Török, CSc.

Cvičenie:
Streda o 08:55 - 10:25 v SA1C04, Mgr. Viliam Kačala

Cvičenie:
Štvrtok o 11:40 - 13:10 v SA1C03, Mgr. Viliam Kačala

DBS

Prednáška:
Utorok o 13:30 - 16:05 v SJ2P11, doc. RNDr. Csaba Török, CSc.

Cvičenie:
Streda o 07:05 - 08:35 v SA1C04, doc. RNDr. Csaba Török, CSc.

Zápočty

2x počas semestra

Hodnotenie: 2x 17 bodov

Poznámka: Na konci semestra bude dobrovoľný opravný zápočet, ktorý nahradí body z horšie napísaného zápočtu.

Krátke písomky

5x počas semestra

Hodnotenie: 5x 2 body

Poznámka: V prípade vopred nahlásanej neúčasti na cvičení, na ktorom bola päťminútovka, je možné stratené body nahradiť dodatočným zadaním na konci semestra.

Domáce zadanie

Hodnotenie: 6 bodov

Skúška

Hodnotenie: 50 bodov

Podmienky

  • Zo zápočtov je potrebné získať súhrnne aspoň 17 bodov.
  • Z päťminútoviek je potrebné získať aspoň 5 bodov.
  • Z domácich zadaní je potrebné získať aspoň 3 body.

Z cvičení je potrebné získať aspoň 25 bodov aby ste mohli absolvovať skúšku.

Stupnica: 0-50: FX; 51-60: E; 61-70: D; 71-80: C; 81-90: B; 91-100: A