Cvičenia

Tu budú zverejňované úlohy k cvičeniam a následne aj riešenia úloh. Ak by som po cviku zabudol pridať riešenie, tak ma bombardujte emailom.

Cvičenie 1

Databázy a tabuľky.

Pozri »

Cvičenie 2

Podmienené dopyty, numerické a reťazcové funkcie.

Pozri »

Cvičenie 3

Časové funkcie, operátory, podmienené hodnoty stĺpca.

Pozri »

Cvičenie 4

Agregačné funkcie, WHERE, GROUP BY a HAVING klauzuly.

Pozri »

Cvičenie 5

Vnorené dopyty, spojenie tabuliek I.

Pozri »

Cvičenie CONCAT(4,' ',5)

Agregačné funkcie, WHERE, GROUP BY a HAVING klauzuly.

Vnorené dopyty, spojenie tabuliek I.

Pozri »

Cvičenie 6

Spojenie tabuliek II, extrémy a procedúry.

Pozri »

Cvičenie 7

Množinové operácie, NULL hodnoty, návratové hodnoty preocedúr.

Pozri »

Cvičenie 8

Databázové metadáta, integrita, cudzie kľúče a kaskády.

Pozri »

Cvičenie 9

Kľúče, obmedzenia a úvod do ERD.

Pozri »

Cvičenie 10

Entitno-relačné diagramy (ERD).

Pozri »